Дома‎ > ‎

Закажи преглед

Кликнете ја сликата на докторот кај кој сакате да закажете
 Д-р Антоније Хаџи Антоновски 


РАБОТНО ИСКУСТВО

Специјалист Ортопед

2012 - 2021 година

Приватна медицинска установа - ОРТО ПЛУС ПЕД СКОПЈЕ;

www.ortoped.mk

 

2015 година - 02/2016 година

Приватна клиничка болница - AЏИБАДЕМ СИСТИНА,

www.acibademsistina.mk

 

2007 - 2012 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

Медицински факултет - Универзитетска клиника за ортопедија - Скопје

http://medf.ukim.edu.mk

 

Општ лекар

2006 - 2007 година

Приватна здравствена установа - Рес Хумана Скопје

http://www.reshumana.com.mk/

 

ОБРАЗОВАНИЕ - ОБУКИ

2019- 2020

Соноскилс / 123 сонографија

Едногодишно онлајн образование

Виена Австрија

Курс Ултразвук на мускулно-скелетниот систем

Едногодишна Интернет Соноскилс Виена - Австрија, едукација за ехосонографија на мускулно-скелетниот систем

 

02-04 / 11/2018

Еуро Мускулус / Милано- Италија

Ментор

Д-р Левент Озчакар

Курс за ултразвук

Тридневен интензивен практичен курс по ехосонографија на мускулно-скелетниот систем

 

14-18 / 5/2018 година

Институт за епигенетика за третман на автоимуни заболувања

Сао Пауло - Бразил

Ментор

Проф. Цицеро Гали Коимбра, Д

https://institutoautoimunidade.org.

Овластен лекар за третман на автоимуни болести (епигенетика)

Третман на автоимуни болести (МС, еритематозен лупус, псоријатичен артритис, М. Пертес и др.)

 

02/03/13

LKH Stolzalpe

http://www.lkh-stolzalpe.at/

Ментор Проф. Р. Граф

Овластен ехо сонографист за рано откривање на развојни деформитети на детски колк по метод на Проф.Граф

 

2007 - 2012 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје

Медицински факултет / Универзитетска клиника по ортопедија - Скопје

http://medf.ukim.edu.mk

Специјализација  ортопедска хирургија

1997 - 2005 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј / СкопјеМедицински факултет

http://medf.ukim.edu.mk

Општ лекар

Медицински факултет Скопје


Comments